ES-C4+2 -s

ຂ່າວ

ມັນເປັນການຜິດກົດຫມາຍທີ່ຈະຂັບລົດກອຟຕາມຖະຫນົນໃນຄາລິຟໍເນຍ?

ມັນເປັນການຜິດກົດຫມາຍທີ່ຈະຂັບລົດກອຟຕາມຖະຫນົນໃນຄາລິຟໍເນຍ?

ໂດຍສະເພາະ, ມາດຕາ 21115 ຂອງລະຫັດຍານພາຫະນະຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ (CVC) ກໍານົດເວລາທີ່ລົດກ໊ອຟສາມາດຂັບເຄື່ອນໄດ້ໃນຖະຫນົນໃຫຍ່ໃນຄາລິຟໍເນຍ, ໂດຍກ່າວວ່າລົດກອຟແລະ LSVs ອື່ນໆ: ສາມາດຂັບລົດໄດ້ໃນຖະຫນົນຫົນທາງທີ່ມີຄວາມໄວຈໍາກັດເຖິງ 35 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.

ຮູບ​ພາບ (1​)


ເວລາປະກາດ: 23-23-2024